ONTDEK EN BELEEF

Venster op Nederland

Eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs

Venster op Nederland is een eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben. Op aantrekkelijke wijze komt de geschiedenis voor kinderen tot leven. Ze kijken als betrokken toeschouwers door de vensters van de geschiedenis en stappen samen met de leerkracht in een periode uit de vaderlandse geschiedenis. Door middel van deze methode maken ze kennis met authentieke gebeurtenissen, personen, voorwerpen en leren dat geschiedenis persoonlijk zin en betekenis heeft. Dat is wat kinderen boeit.

Kerndoelen Venster op Nederland

Venster op Nederland voldoet aan alle kerndoelen (51-53) voor het onderdeel Tijd van de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld. Kortom de methode sluit aan op de tien tijdvakken met de bijbehorende kenmerkende aspecten en de vensters van de Canon. Ook kerndoelen als 36, 37 en 38 van het onderdeel Mens en samenleving komen op natuurlijke wijze aan de orde.  In groep 5 werkt de methode vanuit het heden terug naar het verleden.

Toetsing Venster op Nederland

Vanaf groep 6 tot en met 8 is de methode chronologisch opgebouwd en stimuleert daarmee de ontwikkeling van tijdsbesef als een van de basisprincipes op eigentijdse wijze de kennis. Naast de basisstof biedt de methode verschillende mogelijkheden voor verdieping en differentiatie. Het gebruik van authentieke bronnen, een digitale beeldbank en een transparante opzet van toetsing maken de methode compleet.

Venster op Nederland toetst op eigentijdse wijze de kennis, inzicht en vaardigheden van leerlingen. De methode werkt met aansprekende taken die leerlingen stimuleren zelf onderzoek te doen en na te denken over geschiedenis. De taken zijn opgenomen in een leerdagboek en helpen de leerlingen systematisch het leerproces vast te leggen. Dat zorgt ervoor dat de kennis beter blijft hangen. Naast het werken met taken heeft ieder hoofdstuk in het boek een eigen afsluitende toets ‘Toets je kennis’ waarmee kennis en inzicht getoetst worden. Uniek is dat de afsluitende toets voorbereid wordt door na ieder venster van een hoofdstuk een zogenaamde tussentoets ‘Test je kennis’ aan te bieden. Dit is een korte toets die leerlingen in staat stelt per venster hun kennis en inzicht te oefenen en zelf te corrigeren. Zijn de tussentoetsen voldoende gemaakt, dan ben je als leerling goed voorbereid op de afsluitende toets. Zowel voor de tussen- als voor de afsluitende toets zijn correctiemodellen beschikbaar.

Brochure

Op aantrekkelijke wijze komt de geschiedenis voor kinderen tot leven. Ze kijken als betrokken toeschouwers door de vensters van de geschiedenis en stappen samen met de leerkracht in een periode uit de vaderlandse geschiedenis. Ze maken kennis met authentieke gebeurtenissen, personen, voorwerpen en leren dat geschiedenis persoonlijk zin en betekenis heeft. Dat is wat kinderen boeit. Deze methode laat kinderen ervaren dat ze onderdeel uitmaken van verleden, heden en toekomst.

Nascholing Venster Op Nederland

Allereerst zal de structuur en organisatie van de methode worden toegelicht. Hierop volgt een praktische opdracht waarin gepresenteerd wordt hoe een les uit deze methode vormgegeven kan worden, en word je hier zelf in getraind. Nadat extra uitleg over de methode is gegeven, gaan leraren zelf aan de slag. Zij bereiden namelijk een gedeelte voor en voeren dit gezamenlijk uit. De trainer is hierbij aanwezig voor feedback. De bijeenkomst wordt afgesloten met het delen van ervaringen en een vragenronde.

Na twee maanden wordt een terugkombijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst van een dagdeel is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen te delen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de trainer met de deelnemers in gesprek.

Zichtzending

U kunt vrijblijvend voor een periode van 3 maanden een zichtzending bij ons aanvragen. In een zichtzending vindt u een weergave van deze methode qua inhoud, vormgeving en materiaal. Binnen 5 werkdagen na ontvangst kunt u het pakket in huis verwachten. Bij het onderdeel aanbod kunt u kiezen voor de gewenste zichtzending. Mocht u graag nog wat langer gebruik willen maken van het zichtpakket? Dat is geen probleem, meld het bij uw accountmanager.

Contact

Meer weten over de methode

Hulp bij de methode?

Helpdesk

Werk je met deze methode en heb je hulp nodig? Je kunt ons bellen of mailen.

Algemene informatie

Klantenservice

Bestellen, leveren en retourneren.
Antwoorden op je vragen over bestellen

Bestel via uw schoolleverancier

Voor het bestellen van de methode kunt u terecht bij een van deze schoolleveranciers
Heutink logo
reinderslogo
derolfgroep