Onze uitgever Groen Educatief, gevestigd aan Grotestraat 126 7471 BS Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen uw privacy heel serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. We zullen uw gegevens niet verkopen aan derden. We gebruiken ze alleen om u te informeren over onze eigen activiteiten en die van onze uitgever. Op deze pagina vind u ons privacy statement en leggen we uit hoe u cookievoorkeuren kunt aanpassen.

Contactgegevens

Groen Educatief B.V.
Grotestraat 126,
7471 BS Goor
0546 – 55 65 05
KVK 88169057

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groen Educatief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groeneducatief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groen Educatief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Groen Educatief neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groen Educatief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groen Educatief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich afmeld voor onze nieuwsbrieven, worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groen Educatief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Educatief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groeneducatief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Groen Educatief wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voorwaarden online producten en diensten

Voor online producten en diensten (het gebruik van deze webshop inbegrepen) zijn specifieke voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Licentieovereenkomst digitale producten

Op alle producten waar een licentieovereenkomst op van toepassing is (dit wordt bij de desbetreffende producten vermeld) zijn de FENIT-voorwaarden van toepassing. Uw licentie wordt na afloop van de aanvankelijke looptijd steeds met een jaar verlengd. Opzeggen kan drie maanden voor het einde van de aanvankelijke looptijd. U gaat akkoord dat de programmatuur die u aanschaft uitsluitend gebruikt zal worden ten behoeve van de school en brinnummer van het account waarmee u afrekent. Heeft u nog geen account? Dan kunt u uw gegevens bij het afrekenen ingeven bij ‘registreren’. Heeft u reeds een account? Dan kunt u deze nadat u inlogt nakijken en/of wijzigen.

Klik hier om de FENIT-voorwaarden te bekijken.

Verwerkersovereenkomst

Groen Educatief B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Groen Educatief B.V. heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Groen Educatief B.V. is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

Wanneer u een Verwerkersovereenkomst met ons wilt afsluiten, klik dan hier.

Privacy wetgeving – de ‘cookiewet’

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring, die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de privacy wetgeving valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘groeneducatief.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Groen Educatief en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Groen Educatief en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Groen Educatief is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Groen Educatief voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Groen Educatief zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Groen Educatief) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze cookies worden gebruikt

We gebruiken op onze website weinig cookies. Hieronder leggen we uit welke we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoelang we de gegevens bewaren:

Cookie Bewaartermijn Geplaatst door Omschrijving
_ga 2 jaar Google Deze cookie meet je bezoek aan onze website en helpt ons de website te verbeteren. We verzamelen de gegevens anoniem en delen dit met Google Analytics voor de verwerking. Google Analytics heeft geen toestemming je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of door te verkopen.
_gid 24 uur Google Deze cookie helpt de bovenstaande cookie van Google om te meten welke pagina’s je bezoekt.