Wie zijn wij

Groen Educatief is een ontwikkelaar van lesmethoden voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. We maken methoden vanuit onze christelijke levensovertuiging, maar op een manier die veel scholen die niet christelijk zijn ook waardevol vinden. We worden gedreven door de wens om zinvol onderwijs te maken, dat niet alleen maar gaat over resultaten en prestaties, maar dat ook de leerling als opgroeiend mens in alle facetten ondersteunt. Nederland heeft een uniek onderwijssysteem. Binnen de kaders van de kerndoelen en gecontroleerd door de Inspectie voor het Onderwijs hebben scholen de ruimte inhoudelijk eigen accenten te leggen en didactisch eigen keuzes te maken. Scholen die van die ruimte optimaal gebruik willen maken, helpen wij graag aan leermiddelen op maat.

Missie

Groen Educatief is ervan overtuigd dat het onderwijs een niet te overschatten schakel is in het leven van een opgroeiend kind. Het is van groot belang dat elk kind de kennis en vaardigheden aangereikt krijgt waarmee het zijn plek in de maatschappij op een goede manier kan pakken. Groen Educatief focust zich daarbij op het ontwikkelen van lesmateriaal en wil de leerkracht ondersteunen en voorzien van goed gereedschap, zodat de leerling uiteindelijk op een passende manier het beste onderwijs krijgt.

Visie

Elke leerling, elke leerkracht en elke school is anders. Groen Educatief ontwikkelt daarom leermiddelen op maat voor kleine doelgroepen. Dat doen we nadrukkelijk voor en met onze klanten, de leerkrachten en scholen. Wij pakken daarin bescheiden de plek die ons past: de leerkracht is daarin de vakman, de methode een belangrijk gereedschap.