My name is Tom & Tom’s adventures

Engels voor de onder- en bovenbouw

De tweede editie!

De methode My name is Tom is een moderne methode voor het leren van Engels en biedt een volledig doorgaande leerlijn van Engels voor de basisschool van groep 1 t/m 8. My name is Tom wordt nu volledig herzien en vernieuwd! De methode heeft een flexibele instap, waardoor je op elk moment kunt beginnen met het geven van Engels: zo kun je starten in groep 1, maar bijvoorbeeld ook in groep 5 of groep 7. My name is Tom bestaat nu uit: My name is Tom voor de onderbouw en Tom’s adventures voor de bovenbouw.

Ben je ook zo benieuwd naar de tweede editie van My name is Tom? Vraag nu de digitale zichtzending aan voor de digibordsoftware van de onder- en/of bovenbouw! We hopen dat je op deze manier een goede indruk krijgt van deze methode!

Kenmerken van My name is Tom (onderbouw) en Tom’s adventures (bovenbouw)

My name is Tom bestaat nu dus uit My name is Tom voor de onderbouw en Tom’s adventures voor de bovenbouw. De methode is lesdoel- en themagestuurd en bevat een heldere structuur. De lessen zijn opgebouwd volgens het vierfasenmodel: introductiefase – inputfase – oefenfase – transferfase. Verder is er veel aandacht voor herhaling door de concentrische opbouw. De lessen zijn gedifferentieerd. Voor de leerkracht is er zowel een korte als uitgebreide lesomschrijving, inclusief teacher talk (uitgeschreven Engelse teksten). De leerkracht kiest de lesomschrijving die zijn of haar voorkeur heeft.

Aanpassingen en vernieuwingen

 • De methode is toegankelijker qua niveau en kan flexibel worden ingezet
 • Voor de bovenbouw is de methode toegankelijker geworden qua contexten, doordat de thema’s beter aansluiten bij de belevingswereld van het kind
 • Voor de onderbouw zijn de prentenboeken vernieuwd
 • De werkboeken voor de bovenbouw zijn ingedeeld per level in plaats van per groep
 • De lessen in de bovenbouw zijn CLIL ingericht
 • Voor scholen die met Tom’s adventures starten in de bovenbouw is er een speciale instapmodule
 • Er is aandacht voor de overstap naar VO
 • De handpop is vernieuwd

Themagestuurde leerlijn

We hebben de huidige vier thema’s uitgebreid met nog drie extra thema’s. In totaal kennen My name is Tom en Tom’s adventures dus zeven thema’s, die van groep 1 tot en met groep 8 doorlopen. Zo bieden we de lesstof concentrisch (herhalend) aan. Uiteraard groeien de thema’s mee met de belevingswereld van de leerlingen.

Thema’s in groep 1-2

This is Tom’s family
Tom’s garden
Tom goes skating
At the farm
Tom’s birthday
Going on a picnic

Thema’s in Junior

 • Tom’s faraway friends
 • Tom’s house
 • Tom’s town
 • A day at school
 • Stay healthy, Tom!
 • At the pet shop
 • Fun at the park

Bouwstenen en opbouw

Voor de onderbouw is er My name is Tom. 

De bovenbouw, Tom’s adventures, bestaat uit vier verschillende niveaus:

 • Junior
 • primary (gewenst instapniveau VO)
 • preliminary (ERK-niveau A1)
 • preliminary (ERK-niveau A1) / elementary (ERK-niveau A2)

Op de afbeelding hiernaast zie je hoe de niveaus door de lesjaren heen zijn opgebouwd.

vvto:  vroeg vreemdetalenonderwijs (vanaf groep 1)
v-eibo:  versterkt Engels in het basisonderwijs (vanaf groep 5)
eibo:  Engels in het basisonderwijs (vanaf groep 7)

Wetenschappelijk onderbouwde didactiek

 • Sociale interactie om het leerproces te stimuleren
 • Kennisoverdracht en ondersteuning:
  • van methode naar leerkracht: lessen zijn volgens vvto-didactiek opgebouwd, inclusief teacher talk
  • van leerkracht naar leerlingen: via de handleiding en eigen kennis en vaardigheden, met kort en uitgebreide lesomschrijving naar keuze
 • Leren via contexten / naaste ontwikkeling
 • Vaste opbouw van lessen:
  • looking back: terugblik op de vorige les
  • looking forward: vooruitblik op de huidige les
  • activities: de activiteiten in de les
  • goal check: check of de doelen van de les behaald zijn

Gebruiks- en verbruiksmaterialen

Onze lesmethode My name is Tom / Tom’s adventures bevat zowel gebruiksmaterialen (eenmalige aanschaf) als verbruiksmaterialen (jaarlijkse aanschaf). Klik hier voor een materialenlijst van het lesmateriaal dat beschikbaar is. Voor prijzen verwijzen we naar uw schoolleverancier.

Eerste editie My name is Tom

Bent u op zoek naar het materiaal van de eerste editie van My name is Tom? Klik dan op de knop hieronder om naar de methodepagina te gaan!

We kunnen je hulp gebruiken!

Tijdens verschillende fases in het ontwikkelproces testen we proefmateriaal. Wil jij met jouw klas meedoen? Neem dan contact op met onze klantenservice educatief: helpdesk@groeneducatief.nl

Ook hebben we soms je mening nodig over specifieke vragen die we tegenkomen tijdens de ontwikkeling. Denk je mee? Meld je dan aan voor onze klankbordgroep door contact op te nemen met onze klantenservice educatief: helpdesk@groeneducatief.nl

Volg de vlogs!

Volg onze vlogs over de ontwikkelingen van My name is Tom en Tom's adventures, en blijf op deze manier op de hoogte van wat er speelt! Ongeveer eens per maand uploaden we een nieuwe vlog. Bekijk ze hier!

Contact

Meer weten over de methode

Hulp bij de methode?

Helpdesk

Werk je met deze methode en heb je hulp nodig? Je kunt ons bellen of mailen.

Algemene informatie

Klantenservice

Bestellen, leveren en retourneren.
Antwoorden op je vragen over bestellen

Informeer bij uw schoolleverancier

Voor het bestellen van de methode kunt u terecht bij een van deze schoolleveranciers
Heutink logo
reinderslogo-1
derolfgroep-1