ONTDEK EN BELEEF

Leesfontein

Technisch lezen voor het christelijk onderwijs

Leesfontein is een hedendaagse methode voor technisch lezen volgens de nieuwe AVI-normen voor het christelijk onderwijs. Leesfontein bevat passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau en heeft uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8, waardoor het een echte doorgaande lijn is in technisch lezen. Met Leesfontein niveau E3 kan begonnen worden in groep 4 van het basisonderwijs.

Per leesles komen verschillende aspecten van het lezen aan bod. In de handleiding wordt nader ingegaan op de afwisseling tussen instructie- en oefenvormen, zodat elke leerling aangesproken wordt. De verschillende manieren om de leerling te benaderen, biedt de leerkracht verschillende mogelijkheden om de lessen in te vullen. Dit maakt Leesfontein uitdagend voor zowel de leerkracht als de leerlingen.

Lange tijd was de opvatting, dat in de hoogste groepen van de basisschool aparte aandacht voor technisch lezen niet nodig zou zijn. Inmiddels is bekend dat dit voor een veel kleiner deel van de leerlingen opgaat dan werd gedacht. Leesfontein biedt daarom een doorlopende lijn voor technisch lezen van groep 4 t/m groep 8, met passende en sprankelende verhalen en opdrachten op alle leesniveaus. Het doel is dat de leerlingen zicht ontwikkelen van het correct kunnen lezen, naar vlot en correct lezen.

Implementatie

De jaarplanning van Leesfontein is gebaseerd op 4 periodes van 8 weken onderwijs: 32 weken in totaal. Na elke periode volgen één of twee weken zonder leesinstructie, dan is er ruimte voor vrij lezen.

Voor de groepen 4 en 5 wordt uitgegaan van 3 basislessen per week en een toepassingsles. Voor de groepen 6 tot en met 8 zijn er per week 2 basislessen en een toepassingsles.

De tijd die de groepen per week besteden aan Leesfontein, verschilt per jaar.Er is extra materiaal aanwezig voor zowel snelle lezers als risicolezers. Voor snelle lezers zijn de zogenaamde Lopers beschikbaar, met extra verwerkingsopdrachten. Risicolezers kunnen werken met Vloeiend en Vlot, die zorgvuldig opgebouwde woordrijtjes en korte teksten bevatten. Hiermee kunnen kinderen zich (zelfstandig) trainen in het vlot lezen.

Achtergrond Leesfontein

Bij de ontwikkeling van Leesfontein stonden een aantal aspecten voorop: flexibiliteit, brede inzetbaarheid en een duidelijke structuur. In Leesfontein zijn de nieuwe, wetenschappelijke inzichten rondom technisch lezen verwerkt. Ook werkt Leesfontein met de nieuwe AVI-niveaus, waardoor scholen aansluiten bij de richtlijnen voor technisch lezen. Leesfontein is gebaseerd op de methode Estafette van Zwijssen.

Brochure

Leesfontein is een hedendaagse methode voor technisch lezen volgens de nieuwe AVI-normen voor het christelijk onderwijs. Leesfontein bevat passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau en heeft uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8, waardoor het een echte doorgaande lijn is in technisch lezen. Met Leesfontein niveau E3 kan begonnen worden in groep 4 van het basisonderwijs.

Nascholing Taal- en Leesfontein

De leerkrachten moeten in de gelegenheid worden gesteld zich inhoud, opzet en werkwijze van de methode eigen te maken. Overleg en uitwisseling bij het gebruiken van de nieuwe methode horen daar nadrukkelijk bij. De invoering van een nieuwe methode is bovendien een uitgelezen mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van eigen didactische vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling.

Driestar onderwijsadvies helpt u graag bij het werken met een nieuwe taalmethode. Er is veel ervaring en kennis van de methodes Taalfontein en Leesfontein. De doorgaande lijn van het taalonderwijs binnen de school moet helder zijn. Op klassen- en schoolniveau moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van het taalonderwijs in de groepen 1 t/m 3 en de doorgaande lijn naar groep 4 tot en met 8.

Zichtzending

U kunt vrijblijvend voor een periode van 3 maanden een zichtzending bij ons aanvragen. In een zichtzending vindt u een weergave van deze methode qua inhoud, vormgeving en materiaal. Binnen 5 werkdagen na ontvangst kunt u het pakket in huis verwachten. Bij het onderdeel aanbod kunt u kiezen voor de gewenste zichtzending. Mocht u graag nog wat langer gebruik willen maken van het zichtpakket? Dat is geen probleem, meld het bij uw accountmanager.

Contact

Meer weten over de methode

Hulp bij de methode?

Helpdesk

Werk je met deze methode en heb je hulp nodig? Je kunt ons bellen of mailen.

Algemene informatie

Klantenservice

Bestellen, leveren en retourneren.
Antwoorden op je vragen over bestellen

Bestel via uw schoolleverancier

Voor het bestellen van de methode kunt u terecht bij een van deze schoolleveranciers
Heutink logo
reinderslogo
derolfgroep