BAS IN DE KLAS

Thuis

64 taal- en rekenspelletjes voor op de tablet of computer

Bas in de Klas is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid. De spellendozen bestaan uit 32 taalspelletjes en 32 rekenspelletjes.

De spelletjes kunnen via de browser op de tablet en op de computer gespeeld worden.

De belangrijkste kenmerken van Bas in de klas:

  • Compleet programma voorbereiding taal en rekenen
  • Digitaal en interactief met een leerlingvolgsysteem
  • Bewezen programmagerichte VVE-methode (al 25 jaar)
  • NJI-erkend
  • Bevat ook lessen burgerschap, sociale vaardigheden en wetenschap & techniek

ALLES OVER TAAL

Stimulering van de taalontwikkeling

Het onderdeel taal is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid.
Het taalaanbod in Bas in de klas is boeiend, relevant en concreet. Het is in eerste instantie gericht op het hier-en-nu en gaat uit van spelsituaties. Voor oudere kinderen is een zekere abstractie aangebracht. In de gele, rode en blauwe doos wordt bij de meeste oefeningen de passieve taalontwikkeling (onder andere de woordenschat) gestimuleerd. Het programma is ook interactief, met name wat betreft het element ‘betekenisvol leren’. Dat wil zeggen dat het programma aanspraak maakt op de intrinsieke motivatie van kinderen en dat er rekening gehouden is met de natuurlijke leefsituatie van kinderen.

ALLES OVER REKENEN

Stimulering van het getalbegrip

Het onderdeel rekenen is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Het programma richt zich op de stimulering van het getalbegrip van het jonge kind.

Het programma is opgebouwd rond een kast met vier laden: de gele, de rode, de blauwe en de groene la. Iedere kleur staat voor het stimuleren van een andere vaardigheid. Meten, de tijd, basisvaardigheden tellen, omgaan met hoeveelheden, meetkunde en verhoudingen. Er zijn ook allerlei doe- en luisterspelletjes waarbij tellen aan de orde komt.

Vol leuke spelletjes en oefeningen met Bas in de hoofdrol.

Contact

Meer weten over de methode

Hulp bij de methode?

Helpdesk

Werk je met deze methode en heb je hulp nodig? Je kunt ons bellen of mailen.

Algemene informatie

Klantenservice

Bestellen, leveren en retourneren.
Antwoorden op je vragen over bestellen