Taalfontein

Taal volgens Groen

Het uitgangspunt: een complete taalmethode voor iedereen

Taalfontein is een frisse taalmethode voor alle groepen in het Christelijk basisonderwijs. De methode behandelt verschillende thema’s die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan. Alle taal- en leesactiviteiten zijn verbonden met de thema’s.

Doorgaande leerlijn

Taalfontein biedt voor de gehele basisschool een aansprekende, doorlopende leerlijn. Door in groep 1 en 2 te beginnen met de beginnende geletterdheid, worden jonge kinderen voorbereid op het taalonderwijs in de volgende groepen. In groep 3 komen de diverse delen van taal aan bod: lezen, schrijven, woordenschat, luisteren en spreken. Dit wordt in de aansluitende groepen uitgebouwd.

Implementatie

Toetsing Taal en lezen

Taalfontein Taal en lezen bevat diagnostische toetsen bij elk thema voor de leerlijnen Taalbeschouwing, Leesbegrip en Woordenschat. Door de afname van deze toetsen krijgt de leerkracht informatie over de mate van beheersing van de aangeboden leerstof en kan bepaald worden welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof. Daarnaast zijn voor begrijpend lezen per leerjaar een vijftal beoordelingstoetsen ontwikkeld, die hieronder zijn te downloaden. Deze toetsen zijn bedoeld om de vaardigheid in begrijpend lezen in het algemeen te meten.

 

Gratis zichtzendingpakket

Toetsing spelling

Taalfontein Spelling kent twee soorten toetsing: de diagnostische en de beoordelingstoetsen. Aan het eind van elke oneven leseenheid wordt er diagnostisch getoetst. Aan de hand van de toetsuitslagen kan de leerkracht bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen en welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof.

Een vijftal beoordelingstoetsen bieden de mogelijkheid tot evaluatie op wat langere termijn. Ze kunnen gebruikt worden bij het vaststellen van het rapportcijfer voor spelling.

 

Achtergrond

Taalfontein is een methode waarbij alle onderdelen van taalonderwijs aan bod komen. In het onderdeel Taal en Lezen komen de taalaspecten luisteren/spreken, leesbegrip, stellen en taalbeschouwing in een vaste volgorde aan de orde. Ook is er veel aandacht voor woordenschat, woordbegrip, leesbeleving en toepassing van de geleerde vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van een interactieve aanpak, met veel aandacht voor strategisch leren. De bijbehorende opdrachten zijn activerend en motiverend voor zowel leerkracht als leerling. Voor het onderdeel Spelling zijn op basis van de eindtermen van de verschillende groepen de doelen voor diverse leseenheden bepaald. Er leseenheid staan meestal twee of drie doelen centraal. De bijbehorende lessen hebben uitsluitend betrekking op deze doelen.

 

zichtzending-1
Gratis proberen?
Maak kennis met Taalfontein, en bestel direct het gratis zichtzendingpakket!

Gratis proberen

Materialen
Materialen bekijken?
Bekijk de materialen van de methode Taalfontein

Materiaal

document
Bekijk de Folder
Meer info over Taalfontein? Download dan de digitale folder!

Folder

vragen
Vragen?
Vragen over Taalfontein? Neem dan gerust even contact met ons op!

Contact