Nascholing

Nascholing Venster op Nederland

Allereerst zal de structuur en organisatie van de methode worden toegelicht. Hierop volgt een praktische opdracht waarin gepresenteerd wordt hoe een les uit deze methode vormgegeven kan worden, en wordt je hier zelf in getraind. Nadat extra uitleg over de methode is gegeven, gaan leraren zelf aan de slag. Zij bereiden een gedeelte voor en voeren dit gezamenlijk uit. De trainer is hierbij aanwezig voor feedback. De bijeenkomst wordt afgesloten met het delen van ervaringen en een vragenronde.

Na twee maanden wordt een terugkombijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst van een dagdeel is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen te delen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de trainer met de deelnemers in gesprek.

Meer info

Nascholing Doe meer met Bas

Driestar Educatief heeft in samenwerking met Groen Educatief een intensieve training ontwikkelt. Ervaren onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het (zeer) jonge kind zullen de training verzorgen. Vanuit het expertiseteam Jonge Kind worden zij op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom het (zeer) jonge kind. De training is bedoeld voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en voor leerkrachten in de groepen 1 en 2. 

In de training leert u effectief werken met ‘Doe meer met Bas’. U leert hoe u uw Bas-aanpak het beste aan kunt laten sluiten bij de behoeften van de kinderen in uw groep. Daarbij is er aandacht voor kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Bovendien is er ruime aandacht voor het verder uitbouwen van uw eigen vaardigheden. De training is zeer praktisch van aard.

Meer info

Nascholing Taal- en Leesfontein

De leerkrachten moeten in de gelegenheid worden gesteld zich inhoud, opzet en werkwijze van de methode eigen te maken. Overleg en uitwisseling bij het gebruiken van de nieuwe methode horen daar nadrukkelijk bij. De invoering van een nieuwe methode is bovendien een uitgelezen mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van eigen didactische vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling.

Driestar onderwijsadvies helpt u graag bij het werken met een nieuwe taalmethode. Er is veel ervaring en kennis van de methodes Taalfontein en Leesfontein. De doorgaande lijn van het taalonderwijs binnen de school moet helder zijn. Op klassen- en schoolniveau moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van het taalonderwijs in de groepen 1 t/m 3 en de doorgaande lijn naar groep 4 tot en met 8.


Meer info

Nascholing Schrijffontein

Ga voor meer informatie over de nascholing van Schrijffontein naar de website van Driestar Educatief. te maken. Overleg en uitwisseling bij het gebruiken van de nieuwe methode horen daar nadrukkelijk bij. De invoering van een nieuwe methode is bovendien een uitgelezen mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van eigen didactische vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling.

Driestar onderwijsadvies helpt u graag bij het werken met een nieuwe taalmethode. Er is veel ervaring en kennis van de methodes Taalfontein en Leesfontein. De doorgaande lijn van het taalonderwijs binnen de school moet helder zijn. Op klassen- en schoolniveau moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van het taalonderwijs in de groepen 1 t/m 3 en de doorgaande lijn naar groep 4 tot en met 8.


Naar Driestar Educatief