Luisterland

Breng klassieke muziek in de klas

Over Luisterland

Luisterland is een methode om kinderen van de basisschool (groep vier tot en met acht) op
een speelse manier kennis te laten maken met klassieke muziek. Aan de kinderen wordt een week lang iedere dag hetzelfde muziekfragment aangeboden. In de loop van de week zullen de kinderen het fragment steeds beter kennen en waarderen.

Iedere dag wordt het stukje muziek vergezeld door een korte tekst, waarin de opbouw van de compositie wordt belicht. Door de leerjaren heen lopen de muziekfragmenten op in moeilijkheidsgraad en lengte. Per leerjaar is er een keuze gemaakt uit de muziekliteratuur vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, op zo’n manier dat er een afwisselend geheel is ontstaan.

Bekijk de materialen

Lagere leerjaren

De sfeer van de stukjes wisselt steeds. Vooral in de lagere leerjaren worden bij de kinderen beelden opgeroepen in de hoop dat er bij henzelf tijdens het luisteren ook verhalen ontstaan. De beelden worden vaak gezocht in de kinderwereld: een schoolplein, een vakantie of een droom. Af en toe worden de leerlingen meegenomen naar de wereld waarin de muziek ontstaan is: een denkbeeldig bezoek aan de componist of een kijkje bij de plaats waar hij aan het repeteren is.

Hogere leerjaren

In de hogere leerjaren wordt vaker ingegaan op de structuur van een werk. Af en toe worden ook vragen gesteld. Deze methode van luisteren naar muziek kost maar enkele minuten per dag. Dit luisteren neemt niet de plaats in van de muziekles waarin actief gezongen en gespeeld wordt. Ook daarin kan naar muziek geluisterd worden.

Gratis zichtzendingpakket

Inhoud

De methode bestaat uit vijf jaargangen, van groep vier tot en met groep acht. Iedere jaargang bevat de volgende drie onderdelen:

Onderdeel 1
Toelichtingen op de muziekfragmenten. Deze worden door de leerkracht voorgelezen,  voorafgaand aan het beluisteren van het muziekfragment van de week. Met het oog daarop is iedere toelichting weer onderverdeeld, zodat op iedere dag van de week een stukje van de toelichting kan worden voorgelezen. De toelichtingen belichten verschillende aspecten van het te beluisteren muziekfragment, waardoor de leerlingen op een speelse manier kennismaken met melodie, harmonie, vorm en instrumentatie. De herhaalde beluistering bevordert de acceptatie van de muziek door de leerlingen. In de loop van een week wordt het echt hún muziek.

 

Onderdeel 2
Eenvoudige biografieën van de betreffende componisten. De leerkracht kan deze gebruiken om zich een beeld te vormen van de componist van de week. De biografieën geven kort de levensloop van de componist weer. Bovendien zijn ze verhalend of anekdotisch van opzet. De leerkracht kanervoor kiezen de biografie aan het begin van de week aan de leerlingen voor te lezen, of dagelijks een gedeelte ervan. Voor de jongere leerlingen is dit wellicht minder voor de hand liggend, maar oudere leerlingen zijn dikwijls benieuwd naar de man ‘achter de muziek’. Bovendien kunnen de biografieën de leerlingen stimuleren om thuis meer muziek van een bepaalde componist te gaan beluisteren.


Onderdeel 3
Een beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis. De geïnteresseerde leerkracht kan zich met behulp van dit overzicht een beeld vormen van de verschillende tijdperken en stromingen in de muziek. De biografieën verwijzen steeds naar de tijd waarin de componist leefde en naar de stroming waarbij hij wordt ingedeeld.

nascholing4
Nascholing
Lees hoe u nascholing kunt aanvragen voor Luisterland.

Nascholing

zichtzending-1
Gratis proberen?
Maak kennis met Luisterland, en bestel direct het gratis zichtzendingpakket!

Gratis proberen

vragen
Vragen?
Vragen over Luisterland? Neem dan gerust even contact met ons op!

Contact

Materialen
Materialen bekijken?
Bekijk de materialen van de methode Luisterland

Materialen bekijken